จำนวนที่แสดง: 10 25 50 100 รายการ

จำนวนการค้นหา 5 รายการ(1 -5 การแสดงผล)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

งานฝีมือประเภทนี้ได้รับการสืบทอดต่อกันมา ซึ่งจะทำในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะถาโถมท่ามกลางภูเขา วัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องจักสานมาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เจริญเติบโตในภูเขา เช่น Hiroro, Yama-budo และ Mata・・・

หัตถกรรมพื้นเมือง
Mishima-machi
การทอผ้า Karamushi

ผ้าทอ Karamushi เป็นสิ่งทอชั้นดีของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำมาจากวัตถุดิบ “Karamushi” หรือเรียกอีกชื่อว่า “Choma” เป็นพืชในกลุ่มไม้ล้มลุกอายุหลายปีที่มีขนคัน การทอผ้า Karamushi ของหมู่บ้าน S・・・

หัตถกรรมพื้นเมือง
Showa-mura
งานแกะสลักรูปปั้นขนาดเล็ก Yanaizu Toyama Koubou

 คุณ Kanesaka นักแกะสลักรูปปั้นขนาดเล็กในเมือง Yanaizu ได้กลับมาบ้านเกิดเมื่อตอนอายุ 24 ปี จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่อาชีพนักแกะสลักรูปปั้นขนาดเล็ก โดยได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากคุณพ่อเป็นระยะเวลา 3 ป・・・

หัตถกรรมพื้นเมือง
Yanaizu-machi
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นอ้อย Aizu

ต้นอ้อย Aizu เป็นพืชที่มีประวัติยาวนานประมาณ 1,600 ปี กล่าวกันว่า “ต้นอ้อย Aizu ไม่ว่าจะถูกตัดมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสามารถงอกต่อได้ จึงเป็นพืชที่มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทาน” ด้วยเหตุนี้ จึงถู・・・

หัตถกรรมพื้นเมือง
Mishima-machi
Roadside Station Karamushi Ori no Sato Showa

 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่ที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน Showa และ “การทอผ้า Karamushi” และสามารถทดลอง “ทอผ้า Karamushi” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของหมู่บ้าน Showa ได้ที่ “Orihime Ko・・・

หัตถกรรมพื้นเมือง
อาหาร
Showa-mura

จำนวนการค้นหา 5 รายการ(1 -5 การแสดงผล)