ประเภท /

ธรรมชาติ

พื้นที่ /

Yanaizu-machi
Mishima-machi
Tadami-machi
Tadamigawa
แม่น้ำสายหลักของ Oku-Aizu ที่แสดงทัศนียภาพที่หลากหลาย

มีต้นน้ำอยู่ที่ Ozenuma ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด Fukushima และจังหวัด Gunma ไหลผ่านหมู่บ้านภายใน Oku-Aizu ถึง 4 หมู่บ้านด้วยกัน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวแม่น้ำ Tadamigawa จากหน้าต่างรถไฟสาย JR Tadami ที่วิ่งเลียบไปตามแม่น้ำ
ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่หลากหลายในแต่ละฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป และจะพบกับหมอกแม่น้ำที่จะปกคลุมไปทั่วบริเวณราวกับอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์