ประเภท /

เทศกาลพื้นเมือง

พื้นที่ /

Mishima-machi
Sainokami

Sainokami ของเมือง Mishima ถูกคัดเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติ เทศกาลไฟนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี จะมีการขอพรต่างๆ เช่น ขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และการแก้ปีชง เป็นต้น ซึ่งจะมีสถานที่จัดเทศกาลถึง 13 แห่ง ภายในเมือง โดยจะมีการสวมรองเท้าฟางเดินหิมะ และแบกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตัดออกมาจากป่าเพื่อนำไปสู่ลานพิธี ชาวบ้านจะรวบรวมและนำของประดับในวันปีใหม่ไปติดกับไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ พอตกกลางคืนจะทำการเผา ซึ่งพิธีกรรมนี้เรียกว่า Sainokami
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ปีชง จะให้ผู้ชายที่เกิดปีชงโยนผลส้ม และชาวบ้านจะนำผลส้มของชายเหล่านั้นไปเผารอบๆ Sainokami นอกจากนั้น จะมีการทำนายความอุดมสมบูรณ์ของการเก็บเกี่ยวโดยดูจากวิธีการเผา Sainokami และเชื่อกันว่าหากผิงไฟ และนำโมจิหรือของกินอื่น ๆ ไปย่างกินด้วยไฟนี้ จะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม สมาคมการท่องเที่ยวเมือง Mishima
TEL : (81)-241-48-5000
แนะนำ

วันก่อนหน้าและหลังวันที่ 15 มกราคมของทุกปี