ประเภท /

หัตถกรรมพื้นเมือง

พื้นที่ /

Showa-mura
การทอผ้า Karamushi
สิ่งทอมหัศจรรย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเย็นดุจน้ำแข็งเมื่อได้สวมใส่

ผ้าทอ Karamushi เป็นสิ่งทอชั้นดีของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำมาจากวัตถุดิบ “Karamushi” หรือเรียกอีกชื่อว่า “Choma” เป็นพืชในกลุ่มไม้ล้มลุกอายุหลายปีที่มีขนคัน การทอผ้า Karamushi ของหมู่บ้าน Showa ได้รับการสืบทอดมาหลายร้อยปีและหลายชั่วอายุคน มีการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเส้นด้าย Karamushi (Aoso) ที่มีคุณภาพสูง อันเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของผู้ผลิต
เส้นด้ายมีผิวสัมผัสที่ดี อีกทั้งการระบาย การซึมซับ และความแข็งแรงก็ล้วนเป็นเลิศ เนื้อผ้าและความเบาสบายที่ไม่สามารถหาได้จากสิ่งทออื่นๆ ทำให้ Karamushi ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในฤดูร้อนของญี่ปุ่น

Choma

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม หมู่บ้าน Showa ฝ่ายอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
TEL : (81)-241-57-2117
เว็บไซต์ http://www.vill.showa.fukushima.jp/making.stm