ประเภท /

หัตถกรรมพื้นเมือง

พื้นที่ /

Mishima-machi
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
วิชาความรู้ที่สืบทอดกันมาภายในเมืองที่มีหิมะปกคลุมหนาแน่น

งานฝีมือประเภทนี้ได้รับการสืบทอดต่อกันมา ซึ่งจะทำในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะถาโถมท่ามกลางภูเขา วัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องจักสานมาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เจริญเติบโตในภูเขา เช่น Hiroro, Yama-budo และ Matatabi โดยนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ตะกร้า กระด้ง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของ Oku-Aizu ได้รับเลือกให้เป็นหัตถกรรมพื้นเมืองของประเทศในปี 2003 ประวัติศาสตร์นี้สืบสานกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัย Jomon
วิชาความรู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานนี้ ทำให้ Oku-Aizu กลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานซึ่งเป็นหัตถกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมในยุค Jomon ที่ได้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จนเป็นที่หลงใหลของใครหลาย ๆ คน

ผลิตภัณฑ์จาก Yama-budo

ผลิตภัณฑ์จาก Matatabi

ทดลองทำเครื่องจักสาน

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม สมาคมการท่องเที่ยวเมือง Mishima
TEL : (81)-241-48-5000
เว็บไซต์ http://www.mishima-kankou.net/meibutsu/