ประเภท /

หัตถกรรมพื้นเมือง

พื้นที่ /

Mishima-machi
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นอ้อย Aizu
ความหนาวเย็นของ Aizu ก่อให้เกิดต้นอ้อยคุณภาพสูง

ต้นอ้อย Aizu เป็นพืชที่มีประวัติยาวนานประมาณ 1,600 ปี กล่าวกันว่า “ต้นอ้อย Aizu ไม่ว่าจะถูกตัดมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสามารถงอกต่อได้ จึงเป็นพืชที่มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทาน” ด้วยเหตุนี้ จึงถูกเลือกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้น แต่ใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นลูก และรุ่นหลาน รวมแล้วถึงสามรุ่นด้วยกัน

กล่องใส่ใบชา“Saya”

กล่องใส่ข้าว

เกี๊ยะ

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม สมาคมการท่องเที่ยวเมือง Mishima
TEL : (81)-241-48-5000
เว็บไซต์ http://www.mishima-kankou.net/meibutsu/