ประเภท /

ธรรมชาติ

พื้นที่ /

Hinoemata-mura
Oze
บึงระฟ้าที่สูงที่สุด แหล่งกำเนิดของพืชพันธุ์ที่สำคัญ

 แหล่งกำเนิดของพืชอัลไพน์จำนวนมาก มีพื้นที่รวมถึง 4 จังหวัดด้วยกัน คือ Fukushima pref., Niigata pref., Tochigi pref., Gunma pref., ซึ่งมีจุดที่สูงที่สุดคือ ภูเขา Mt.Hiuchigatake ในหมู่บ้าน Hinoemata และมีทะเลสาบ Ozenuma กับบึง Ozegahara ขนาดใหญ่ที่อยู่บนพื้นที่สองจังหวัด Fukushima pref., Gunma pref., ซึ่งในปีค.ศ. 2005 ได้ถูกบันทึกว่าเป็น บึงที่ถือสัญญา Ramsar Convention โดยมีวัตถุประสงค์คือ การอนุรักษ์แหล่งกำเนิดของนกน้ำนานาชนิด

Mizubashou

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม สำนักงานการท่องเที่ยว Oze Hinoemata Onsen
TEL : (81)-241-75-2432
FAX : (81)-241-75-2336
เว็บไซต์ http://www.oze-info.jp/nature/
แผนที่สถานที่
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่