ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ Saijiki no Sato, Oku-Aizu เชิญทางนี้

กรณีที่ไม่ได้รับคำตอบเกิน 1 สัปดาห์ขึ้นไป กรุณาสอบถามอีกครั้ง ※กรอกข้อมูลลงในช่องที่กำหนดไว้ทั้งหมด
การติดต่อสอบถามผ่านอีเมล จะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
การติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ จะตอบกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

ชื่อ
ที่อยู่อีเมล(Half-Width Alphanumeric)
ที่อยู่อีเมล(Half-Width Alphanumeric)
※กรุณากรอกอีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบ
เนื้อหาคำถาม

สำนักงาน Tadamigawa Dengen Ryuiki Shinko Kyogikai
TEL(81)-241-48-5525 FAX(81)-241-48-5575
E-mail:webmaster@okuaizu.net